Vakgebieden

GMI Bodemmanagement is een jong, dynamisch bedrijf dat actief is in het uitvoeren van bodemsaneringen in de ruimste zin van het woord en het uitvoeren van kleine civieltechnische werken. Hierbeneden een greep uit onze werkzaamheden en vakgebieden.

Werkzaamheden

Verontreinigde grond(water) locaties.
GMI Bodemmanagement is sinds oktober 2013 actief in het saneren van verontreinigde locaties. De medewerkers hebben een  jarenlange ervaring op het gebied van verontreinigde locaties en kunnen terugvallen op een groot kennisnetwerk. Bij deze (complexe) saneringsprojecten gaat het om het verwijderen van verontreinigingen uit de bodem, de bodemlucht en/of het grondwater en wordt hierdoor steeds meer onderdeel van integraal bodembeheer. Of het nu gaat om kleinere of complexe saneringprojecten, GMI Bodemmanagement ontzorgt. Hoe klein of complex uw bodemprobleem ook is, wij kunnen een op maat gemaakte oplossing bieden. Na gedegen analyse maken we een plan van aanpak en geven we u duidelijke uitgangspunten met bijbehorende einddoelen.
DSC02652
 

Diensten

Wij kunnen een breed pakket van diensten aanbieden. Ontwikkelingen van technieken in duurzaamheid en milieu staan bij ons voorop en zorgen ervoor dat wij steeds de meest innovatieve oplossingen optimaliseren en kunnen aanbieden. In samenwerking met andere marktpartijen kunnen we bij saneringen op moeilijke bereikbare plaatsen, de in-situ techniek toepassen.
Uiteraard heeft GMI Bodemmanagement alle expertise, certificaten en ervaring in huis om het saneringsproject volgens de laatste wet- en regelgeving uit te voeren.
Ontzorgen
We kunnen u volledig ontzorgen door het gehele saneringstraject over te nemen. Advies en uitvoering in één hand! We bieden een totaaloplossing met inzicht in de kosten, grote flexibiliteit en risicoparticipatie. Ons advies omvat voorbereiding (bodemonderzoek, plannen, varianten, ramingen, risicoanalyse, vergunningen), milieukundige begeleiding, uitvoering en nazorg. Uitvoering omvat sloop, onverwachte vondsten (archeologie, niet gesprongen explosieven, verouderde rioleringen), ontgraving, grondreiniging, intensieve (snelle) en extensieve in-situ sanering, waterzuivering en civiele werkzaamheden als bouw- en woonrijp maken. Indien gewenst adviseren en ondersteunen we in de communicatie naar de omgeving.
De medewerkers van GMI hebben jarenlange ervaring en beheersen het totaal pakket. Hierdoor kunnen wij duidelijke einddoelen vaststellen, tegen een vaste aanneemsom. Vanaf het eerste onderzoek van uw project, via ontwerp tot uitvoering en herinrichting, kunnen wij voor u verzorgen.

Technieken

Afhankelijk van de mate van vervuiling, de ondergrond en de bebouwing van de locatie, maar ook het tijdschema en het budget waarmee u werkt en specifieke wensen (duurzaamheid) zoeken wij naar een geschikte techniek.
In de drukke binnenstad, direct aan het water, op een petrochemische plant of in de achtertuinen, wij hebben voor iedere sanering de juiste oplossing. In de meeste gevallen bestaat de optimale oplossing uit een combinatie van meerdere eigen technieken.
In het gebruik en de ontwikkeling van nieuwe technieken staat duurzaamheid voorop. Verontreinigd afvalwater wordt hergebruikt en we proberen gebruik te maken van restwarmte van locaties/klanten.
Ontgravingen
De snelste en zekerste manier van bodemsanering is ontgraving. Hierbij verwijderen we de verontreinigde grond volledig. De keuze voor deze techniek is afhankelijk van tijd, saneringseisen en de nieuwe locatiebestemming. De voordelen van ontgraving zijn de korte saneringsduur, de betrouwbare techniek en een zeker eindresultaat.

Subsidie aanvragen

Bij GMI Bodemmanagement zijn we uiteraard goed op de hoogte van de ins en outs van subsidiemogelijkheden en we kunnen assisteren bij de aanvraag. U kunt altijd bij ons terecht voor een vrijblijvend gesprek over uw mogelijkheden bij deze en andere subsidieregelingen
Per saneringsproject wordt gekeken naar de ideale oplossing. Dit is afhankelijk van factoren als de mate van vervuiling, de ondergrond en de bebouwing van de locatie, maar ook het tijdschema en het budget waarmee u werkt. Volgende technieken worden ingezet:
  • Ontgravingen
  • In-Situ (innovatieve) technieken
  • Grondwaterzuiveringen

IMG_0747

In-Situ (innovatieve) technieken

Wanneer het niet mogelijk is de verontreinigde grond volledig te verwijderen, bijvoorbeeld vanwege bebouwing, kan de locatie ter plekke gereinigd worden via de In-Situ techniek. Hierdoor wordt de omgeving niet verstoord. De innovatieve In-Situ technieken wordt steeds vaker toegepast, ook in een bebouwde omgeving.

Infiltratievoorzieningen

Het klimaat in Nederland verandert. Het wordt gemiddeld warmer en er vallen meer intensieve regenbuien. Regenwater zakt normaal gesproken weg in de grond, behalve wanneer het grondoppervlak verhard is door bijvoorbeeld tegels of asfalt. Dan loopt het regenwater via straatkolken (putten) het riool in. De capaciteit van deze voorzieningen is niet op die enorme waterhoeveelheden berekend. Dit kan leiden tot overstorten van het rioolstelsel met wateroverlast tot gevolg.
Om deze wateroverlast te verminderen kunnen we lokaal het regenwater afkoppelen van het rioleringsstelsel. Dit vrijkomende water kan in een diepere grondlaag geïnfiltreerd worden. Hiervoor moet allereerst een onderzoek gedaan worden naar de meest ideale laag in de ondergrond waar je het water kunt laten infiltreren en het mogelijke debiet. Op basis van dit ontwerp wordt dan de infiltratievoorziening aangelegd met indien nodig een instroomvoorziening met eventueel aansluitend leidingwerk. Bij de aanleg wordt natuurlijk ook de infiltratiesnelheid nogmaals gecontroleerd.
De overheid zoekt naar decentrale oplossingen voor regenwateropvang. Verschillende gemeenten en waterschappen hebben een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Indien dit bij u ook tot de mogelijkheden behoord, kunnen wij u indien gewenst ondersteunen bij deze aanvragen.