Project Proefsleuven reconstructie N271 Milsbeek-Plasmolen

Naast het uitvoeren van bodemsaneringen en civieltechnische werken wordt GMI Bodemmanagement ook regelmatig benaderd voor het uitvoeren van proefsleuven in het kader van een voorgenomen reconstructie.

Deze opdracht volgde vanuit ingenieursbureau Geonius en behelsde het graven van in totaal 20 proefsleuven ter plaatse van de bermen en fietspaden langs de N271. De proefsleuven zijn in eigen beheer uitgevoerd. De verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd door onderaannemer Vevon Tilburg.

Na het graven van de sleuven worden de aanwezige kabels en leidingen gefotografeerd en ingemeten. Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek kan bepaald worden of bepaalde kabels en leidingen omgelegd dienen te worden zodat ze ook in de toekomst bereikbaar blijven voor onderhoud.

20191115-sleuf-5-1 20191115-sleuf-15 20191114-sleuf12-1

Geplaatst in Nieuws.