Project Bodemsanering Klaprozenweg te Amsterdam

In opdracht van RGS heeft GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd aan de Klaprozenweg in Amsterdam. Op deze locatie worden twee nieuwe gebouwen gerealiseerd, wordt een ontsluitingsweg aangelegd en wordt een deel ingericht als openbaar groen.

De bodemsanering bestond uit het ontgraven en afvoeren van vier spots met minerale olie verontreinigde grond. De vrijgekomen grond is op aanwijs van de gemeente Amsterdam afgevoerd naar de verwerkingslocatie van Nauerna te Assendelft. Tijdens de sanering van een spot bleek nog een ondergrondse brandstoftank aanwezig te zijn. Pas na sanering van deze onvoorziene tank kon de verontreinigde grond verder worden ontgraven. Aanvullend diende ter plaatse van deze spot nog kortstondig grondwater opgepompt te worden welke via onze eigen reinigingsinstallatie is gezuiverd. De resterende verontreinigingen met minerale olie in het grondwater waren door de sanering van de vaste bodem ter plaatse al verwijderd.

Uit asbestonderzoek bleek verontreiniging met asbest in puin. Deze grond is ontgraven en afgevoerd naar de verwerkingsinrichting van Theo Pouw in Utrecht.

Over de gehele locatie is nog een ophooglaag aanwezig, bestaande uit vliegas. Deze bodemlaag is verontreinigd met diverse zware metalen. De vliegas wordt niet afgevoerd, maar binnen het werk worden herschikt. In een latere fase wordt een leeflaag aangebracht met een dikte van minimaal 1 meter.

20190828_141238 20190910_113824 20190919_110101

 

Geplaatst in Nieuws.