Project Bodemsanering Industriestraat te Nuth

In opdracht van OCT Sloop- en Milieutechniek heeft GMI Bodemonderzoek een bodemsanering uitgevoerd aan de Industrieweg 2 in Nuth. De aanleiding van de bodemsanering is de voorgenomen uitbreiding van een loods.

Uit een uitgevoerd verkennend en aansluitend nader bodemonderzoek kwam een verontreiniging met minerale olie in de puinfundering en onderliggende vaste bodem naar voren. De werkzaamheden waren beperkt van omvang en konden binnen een werkdag worden uitgevoerd.

Lage concentraties aan minerale olie zijn echter doorgaans slecht waarneembaar, helemaal in een puinfundering. Het controlemonster gaf daarom aan dat er nog niet voldoende was gesaneerd. De volgende dag is de betreffende wand verder ontgraven. In totaal is tijdens de sanering 132,32 ton met minerale olie verontreinigd puin en 62,82 met minerale olie verontreinigde grond afgevoerd naar de erkende verwerkingsinrichting van Attero in Landgraaf.

20190508_135854 20190508_135811 20190508_120359

Geplaatst in Nieuws.