Project Aanleg waterleiding en mantelbuis te Limbricht

In opdracht van de gemeente Sittard- Geleen heeft GMI Bodemonderzoek werkzaamheden uitgevoerd aan de Allee 5 in Limbricht. De werklocatie betrof een toegangspad naar de sportvelden.

Uit bodemonderzoek kwam naar voren dat ter plaatse in het verleden een ringgracht aanwezig is geweest. De ringgracht is in de loop der jaren gedempt. Hierbij is verontreinigd materiaal toegepast. In de bodem is het dempingsmateriaal goed waarneembaar door de bijmenging met baksteen, kolengruis en glasresten en dergelijke. Ten gevolge van de toepassing van verontreinigd dempingsmateriaal is de vaste bodem ter plaatse sterk verontreinigd met zware metalen zoals koper, nikkel en zink.

Ter plaatse van het nieuwe sleuftracé is een nieuwe waterleiding en een mantelbuis aangelegd. De bestaande asfaltverharding is voorafgaand aan de werkzaamheden ingezaagd en het vrijgekomen asfalt is afgevoerd naar een erkend verwerker. Het bij het ontgraven van de sleuf vrijgekomen bodemmateriaal is eveneens afgevoerd naar een erkend verwerker. De sleuf is aangevuld met schoon vulzand opdat de waterleiding in de toekomst zonder aanvullende veiligheidsvoorzieningen bereikt kan worden.

20190613_135253 20190613_135248 20190613_121406

Geplaatst in Nieuws.