Wie zijn wij?

GMI staat bij GMI Bodemmanagement niet voor een afkorting, maar voor een fonetische beschrijving van het woord chemie. De chemie, die nodig is tussen alle partijen, die op een bouwproject samenkomen, chemie die we graag met de klant willen hebben en de chemie, die we uit de bodem halen bij saneringen.Voor GMI Bodemmanagement is de bodemproblematiek “core business”. Onze medewerkers zijn ervaren professionals, die U op ieder vlak kunnen ontlasten bij deze complexe problematiek. Onze gereedschapskist is ruim gevuld; voor uw bodemprobleem bieden wij een op maat gesneden oplossing.GMI Bodemmanagement stelt haar kennis en kunde ter beschikking om u te ontzorgen, zodat u zich op uw eigen specialisme kunt richten. De klant staat altijd centraal. Daarnaast staan veiligheid en duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel.

Wat doen wij?

GMI Bodemmanagement is een bedrijf dat actief is in het uitvoeren van bodemsaneringen in de ruimste zin van het woord en het uitvoeren van kleine civieltechnische werken. Binnen GMI bodemmanagement hebben we onderling een aantal normen en waarden vastgesteld zoals wij willen werken. Onderdelen hiervan zijn een respectvolle omgang met elkaar, behandel zowel de klant als ook je collega’s met respect. Dit mag je ook terug verlangen. Behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden. Iedereen is gelijk. Wees sociaal en tolerant; Problemen los je in goed overleg op. Het afdwingen van een oplossing gaat altijd ten koste van een persoon, een goede samenwerking of een goed resultaatZorg dat je je werk goed doet, dat is het belangrijkste waarop jij maar ook het bedrijf op beoordeeld kunt worden. Wees integer, kostenbewust, werk veilig, lever kwaliteit, wees ambitieus, communiceer duidelijk, en toon initiatief. Zorg goed voor de spullen die aan jou beschikbaar worden gesteld, zowel je eigen spullen als die van het bedrijf en de klant . Ga er zorgvuldig mee om!

Duurzaamheid

Duurzaam werken? We willen niet anders. Waarde creëren is onlosmakelijk verbonden met het respecteren van waarden. GMI Bodemmanagement opereert volgens kernwaarden die van belang zijn voor onze klanten, ons bedrijf, onze medewerkers en de wereld om ons heen. We voldoen altijd aan geldende wet- en regelgeving en gaan op integere wijze te werk. Maar we willen meer doen dan wat van ons wordt gevraagd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen met de juiste balans in People, Planet en Profit.