wessem

Project Bodemsanering Op Den Dries te Wessem

In opdracht van DC De Sluis heeft GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd aan de Op Den Dries in Wessem. Op de saneringslocatie was tot 2018 een steenfabriek gevestigd. De vaste bodem onder de voormalige steenfabriek was plaatselijk sterk verontreinigd met PAK’s. Daarnaast werd plaatselijk onder de elementenverharding een verontreiniging met asbest aangetoond. Op de locatie […]

20190822_142656

Project Bodemsanering Ravelijnstraat te Maastricht

In opdracht van Terra Projects heeft GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd aan de Ravelijnstraat in Maastricht. Op deze locatie worden in de nabije toekomst 12 stadsvilla’s gebouwd. Werkzaamheden GMI Bodemmanagement De werkzaamheden ter plaatse bestonden uit het verwijderen van de aanwezige kruidlagen, het kappen en afvoeren van diverse bomen, het ontgraven en afvoeren van 3195,96 […]

20190613_135248

Project Aanleg waterleiding en mantelbuis te Limbricht

In opdracht van de gemeente Sittard- Geleen heeft GMI Bodemonderzoek werkzaamheden uitgevoerd aan de Allee 5 in Limbricht. De werklocatie betrof een toegangspad naar de sportvelden. Uit bodemonderzoek kwam naar voren dat ter plaatse in het verleden een ringgracht aanwezig is geweest. De ringgracht is in de loop der jaren gedempt. Hierbij is verontreinigd materiaal […]

20190617_133916

Project Bodemsanering Steegstraat te Meijel

In opdracht van MVJ Ontwikkelingen heeft GMI Bodemonderzoek een bodemsanering uitgevoerd aan de Steegstraat 30 in Meijel. In verband met de voorgenomen verkoop van de locatie heeft MVJ Ontwikkeling het voornemen de verontreiniging te saneren.| Uit het verkennend bodemonderzoek bleek dat aan de voorzijde van de woning en ter plaatse van de inrit een sterke […]

20190508_135854

Project Bodemsanering Industriestraat te Nuth

In opdracht van OCT Sloop- en Milieutechniek heeft GMI Bodemonderzoek een bodemsanering uitgevoerd aan de Industrieweg 2 in Nuth. De aanleiding van de bodemsanering is de voorgenomen uitbreiding van een loods. Uit een uitgevoerd verkennend en aansluitend nader bodemonderzoek kwam een verontreiniging met minerale olie in de puinfundering en onderliggende vaste bodem naar voren. De […]

20191115-sleuf-15

Project Proefsleuven reconstructie N271 Milsbeek-Plasmolen

Naast het uitvoeren van bodemsaneringen en civieltechnische werken wordt GMI Bodemmanagement ook regelmatig benaderd voor het uitvoeren van proefsleuven in het kader van een voorgenomen reconstructie. Deze opdracht volgde vanuit ingenieursbureau Geonius en behelsde het graven van in totaal 20 proefsleuven ter plaatse van de bermen en fietspaden langs de N271. De proefsleuven zijn in […]

20191021_103808

Project Bodemsanering Kerkstraat te Panningen

In opdracht van Kiggen Grondverzet heeft in november 2019 een bodemsanering plaatsgevonden op een braakliggend perceel aan de Kerkstraat in Panningen. Tijdens een uitgevoerd bodemonderzoek, in het kader van een voorgenomen herontwikkeling van de locatie, was plaatselijk een sterke verontreiniging met asbest in bodem aangetoond. De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd binnen een werkdag. In totaal is […]

20190828_141238

Project Bodemsanering Klaprozenweg te Amsterdam

In opdracht van RGS heeft GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd aan de Klaprozenweg in Amsterdam. Op deze locatie worden twee nieuwe gebouwen gerealiseerd, wordt een ontsluitingsweg aangelegd en wordt een deel ingericht als openbaar groen. De bodemsanering bestond uit het ontgraven en afvoeren van vier spots met minerale olie verontreinigde grond. De vrijgekomen grond is […]