balije2

Project bodemsanering Balijeweg te Maastricht

In opdracht van de gemeente Maastricht heeft GMI Bodemmanagement in oktober/november 2016 de bodemsanering en het bouwrijp maken van een perceel aan de Balijeweg in Maastricht uitgevoerd. Het braakliggende terrein maakt onderdeel uit van plangebied Limmel. Uitgevoerde bodemonderzoeken tonen aan dat een diffuse verontreiniging met zink aanwezig is. De verontreiniging is grotendeels gerelateerd aan de […]

oude

Project calamiteit Oude Roderweg te Heerlen

Aan de Ouder Roderweg in Heerlen hebben wij in februari 2017 een sanering uitgevoerd bij een transportbedrijf. In 2016 zorgde een lekkende vrachtwagen hier voor een verontreiniging met minerale olie. Ondanks het feit dat de calamiteit al geruime tijd geleden plaatsvond, had de verontreiniging zich slechts beperkt verspreid in horizontaal vlak. De uitdaging bij deze […]

bavostraat

Project bodemsanering Bavostraat te Nuth

In opdracht van Wonen Zuid is door GMI Bodemmanagement in mei 2017 een bodemsanering uitgevoerd ter plaatse van een deel van de slooplocatie aan de Bavostraat en Barberastraat in Nuth. De verontreinigde locatie is in het verleden gebruikt als deel van achtertuin van twee woningen. De locatie wordt in de toekomst heringericht. Na de sloopwerkzaamheden […]

zuisoost2

Project bodemsanering Zuid-Oostsingel te Bergen op Zoom

In de periode maart/april 2017 heeft GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd op de plek van een voormalige busremise van Veolia aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. Voorafgaand aan de bodemsaneringen werden de aanwezige opstallen gesloopt. De bodemsanering bestond uit het ontgraven van een aantal spots, hoofdzakelijk verontreinigd met zware metalen en minerale olie. Verder […]