proef

Proefsleuven voor lokaliseren kabels en leidingen

GMI Bodemmanagement wordt regelmatig benaderd voor het graven van proefsleuven. Deze proefsleuven zijn nodig om vast te stellen of kabels en leidingen aanwezig zijn, wat hun exacte locatie is en op welke diepte deze zich bevinden. Vooraf wordt een inventarisatie gemaakt op basis van informatie bij kabel- en leidingbeheerders. Aansluitend worden, verspreid over de locatie, […]

cof

Project sanering Vlaszak/Wijngaardhof te Breda

Voor de projectontwikkelaar Maas-Jacobs is in de maanden februari/maart 2017 een sanering uitgevoerd op de Vlaszak/Wijngaardhof te Breda. Na onderzoek is een verontreiniging aangetroffen in de tuinen van enkele huizen. Het ging in totaal om ca. 430 ton met zware metalen en PAK’s verontreinigde grond. Leeflaagvariant Voor deze sanering is een leeflaagvariant gekozen. Dat wil […]

hendrik2

Project bodemsanering Prins Hendrikstraat te Heerlen

GMI Bodemmanagement wordt ook veelvuldig benaderd om kleine saneringen uit te voeren. De bodemsanering aan de Prins Hendrikstraat in Heerlen is daar een van. Deze bodemsanering, in opdracht van Woonpunt, hebben wij in februari 2017 nabij een woning uitgevoerd. Tijdens het bodemonderzoek was een verontreiniging met asbest in de bodem aangetoond. Deze verontreiniging is vermoedelijk […]

plein

Project bodemsanering Von Clermontplein te Vaals

In augustus 2016 heeft GMI Bodemmanagement in opdracht van Krinkels een tweetal saneringen uitgevoerd ter plaatse van het Von Clermontplein te Vaals. Op het Von Clermontplein en in de directe omgeving hiervan vindt momenteel een grote reconstructie plaats. De eerste sanering betrof het ontgraven en afvoeren van met zink verontreinigde grond bij vier plantgaten op […]

vaals

Project infrastructurele werken studentenhuisvesting te Vaals

In maart 2016 heeft GMI Bodemmanagement in opdracht van Jan Snel haar eerste infrastructurele werk opgepakt. De aannemer bouwt een studentencomplex in Vaals. De Universiteit van Aachen is namelijk vlakbij. In eerste instantie was GMI Bodemmanagement enkel gevraagd voor werkzaamheden in de eerste fase van het project. Zo verzorgden wij het aanbrengen van de werkwegen, […]

Project uitvoeringsmanagement St. Josephstraat te Horst

In opdracht van de provincie Limburg heeft GMI Bodemmanagement in de periode juli 2015 tot en met juli 2016 het opstellen van het bestek en het uitvoeringsmanagement verzorgd voor de bodemsanering aan de St. Josephstraat in Horst. Naast het opstellen van het bestek betrof de opdracht ook het bepalen van de hoeveelheden, het opstellen van […]

einder1

Project bodemsanering Einderstraat te Kerkrade

In de periode januari/februari 2016 heeft GMI Bodemmanagement in opdracht van Laeven Infra de bodemsanering begeleid aan de Einderstraat in Kerkrade. Bij de reconstructie van de Einderstaat kwam 400 ton met PAK’s en zware metalen verontreinigd funderingsmateriaal vrij. Ook is circa 725 ton aan verontreinigde grond afgevoerd naar de verwerkingsinrichting van Attero te Landgraaf. Met […]