mastbos 4

Project Sanering Mastbosstraat te Breda

In maart 2016 is voor de ontwikkelcombinatie Maas-Jacobs/Nederlandse Bouw Unie een sanering uitgevoerd op het voormalig Veolia terrein in Breda (Remise Princehage). De aanleiding voor de sanering is het herontwikkelen van het terrein, waar 57 nieuwe huizen worden gebouwd. Archeologie Bijkomende bijzonderheid van dit project is dat het terrein vooraf bestempeld was met hoge kans […]

Nolenslaan

Project Bodemsanering Monseigneur Nolenslaan te Hoensbroek

In juni 2016 is door GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd aan de Monseigneur Nolenslaan te Hoensbroek. Op de locatie stond tot voor kort een appartementencomplex, deze is inmiddels gesloopt. Tijdens een verkennend bodemonderzoek ten behoeve van het vastleggen van de eindsituatie na de sloop is op locatie een sterke verontreiniging met asbest in de grond […]

Wachtendockplein

Project Bodemsanering Von Wachtendockplein te Wijlre

In juni 2016 is door GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd in de achtertuin van een woning aan het Von Wachtendockplein te Wijlre. In de achtertuin was plaatselijk een sterke verontreiniging met asbest in de grond aangetoond. De verontreiniging bestond uit voornamelijk asbestplaatmateriaal. Aangezien de omvang van zowel de werklocatie als de verontreiniging beperkt was, is […]

keulsebaan

Project Bodemsanering Keulsebaan te Roermond

In opdracht van Rockwool heeft GMI Bodemmanagement in juni 2016 een bodemsanering uitgevoerd aan de Oude Keulsebaan 511 te Roermond. De locatie was, ten tijden van de uitvoering van de bodemsanering, nog in gebruik door een transportbedrijf. Rockwool is voornemens het terrein verder te ontwikkelen en toe te voegen aan hun naastgelegen bedrijfsterrein. Op het […]

Waage Naak1

Project Bodemsanering Waage Naak te Wessem

In mei 2016 is door GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd aan de Waage Naak 9 te Wessem. Begin 2016 heeft op de locatie een brand gewoed waardoor een loods en de inpandig gestalde schepen zijn verwoest. Ten gevolge van de brand is de vaste bodem rondom de voormalige loods verontreinigd geraakt met dieselolie. Aangezien de […]

tenelenweg2

Project Bodemsanering Tenelenweg te Voerendaal

In de periode januari tot en met april 2016 heeft GMI Bodemmanagement in opdracht van Smeets Bouw diverse saneringen uitgevoerd aan de Tenelenweg te Voerendaal. In opdracht van de Woningstichting Voerendaal heeft Smeets Bouw de bestaande woningen op locatie gesloopt. Ter plaatse worden nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Uit verkennend bodemonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor de […]

Horsterweg1

Project Bodemsanering Horsterweg te Maastricht

In juli 2016 is door GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd aan de Horsterweg 21, Maastricht Airport. De aanleiding voor deze bodemsanering is de voorgenomen verkoop van de locatie in combinatie met toekomstige bouwplannen. Naast de bodemsanering worden ook de aanwezige gebouwen gesloopt. De aangetroffen bodemverontreiniging bestaat voornamelijk uit PAK’s en zit in de bovengrond naast […]