gmi

Project Bodemsanering Grijzegrubbe te Nuth

In opdracht van Gebr. Swinkels heeft GMI Bodemmanagement een bodemsanering uitgevoerd aan de Grijzegrubbe in Nuth. De saneringslocatie bevond zich aan de rand van de gemeente Nuth, tussen divers groen met actieve dassenburcht. De bodemsanering is uitgevoerd in twee fasen. Voorafgaand aan de sanering zijn de aanwezige stallen gedeeltelijk gesaneerd op asbest en zijn deze […]

maastricht2

Project Plantgaten Herbenusstraat te Maastricht

Even 19 bomen planten in een woonwijk in Maastricht. Helaas gaat dat minder eenvoudig dan men denkt. Binnen de gemeente Maastricht bestaat namelijk een groot grondvlak uit ophooglagen. En deze stedelijke ophooglagen zijn sterk verontreinigd met zware metalen en PAKs (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). In opdracht van Krinkels ging GMI Bodemmanagement aan de slag met de […]

Heerlen2

Project Bodemsanering Varenbeukerweg te Heerlen

In opdracht van de gemeente Heerlen heeft GMI Bodemmanagement een bodemsanering van een achtertuin, oprit en voortuin rondom een leegstaande woning verzorgd. Twee aanwezige schuren met asbest dienden gesaneerd en gesloopt te worden. De aanwezige bodemverontreiniging bestond uit een asbestspot. De rest van het terrein was verontreinigd met diverse zware metalen en PCBs (Polychloorbifenyl).┬áDe sloop […]