mheer1

Project Duivenstraat te Mheer

Tijdens een bodemonderzoek bij een woning aan de Duivenstraat te Mheer zijn twee verontreinigingen geconstateerd; ter plaatse van de inrit een verontreiniging met zinkassen en in de achtertuin een sterke verontreiniging met asbest. In verband met een voorgenomen eigendomsoverdracht dienden beide verontreinigingen verwijderd te worden. Daar het zowel een verontreiniging met een bouwstof (zinkassen) betrof […]

geverik2

Project Geverikstraat te Beek

In september 2015 heeft GMI Bodemmanagement een ondergrondse tank gesaneerd ter plaatse van een particuliere woning in de gemeente Beek (Limburg). Uit recentelijk uitgevoerd bodemonderzoek was naar voren gekomen dat de vaste bodem niet verontreinigd was geraakt door voormalige activiteiten. Om de tank te kunnen verwijderen, diende de aanwezige inrit, bestaande uit asfalt, gedeeltelijk verwijderd […]

gasunie2

Project Gasunie cluster Zuid-Limburg

In de periode juli t/m september 2015 heeft GMI Bodemmanagement de werkvoorbereiding, communicatie met het bevoegd gezag en de veiligheidskundige begeleiding (KVP) verzorgd op diverse werklocaties van A-Hak Leidingbouw in Zuid-Limburg. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van NV Nederlandse Gasunie. Gasunie renoveert op dit moment in het gehele land het regionale gastransportnet. De oudste […]