karstraat3

Project Karstraat te Nijswiller

Op een locatie aan de Karstraat te Nijswiller heeft in het verleden een boerderij met opstallen gestaan. De boerderij is in 1995 verwoest door een brand en daarna geheel afgebroken. Omdat er twijfels bestonden of de voormalige bebouwing wel volledig was verwijderd, zijn er in de periode 2013 en 2014 diverse bodemonderzoeken uitgevoerd op de […]

amstenrade1

Project Amstenrade Gemeente Schinnen

In maart 2015 heeft GMI Bodemmanagement een sanering ter plaatse van een woonwagenkamp in de gemeente Schinnen ter hand genomen. Ter plaatse was de vaste bodem tot een diepte van circa 1,5 m-mv verontreinigd met asbesthoudend stortmateriaal. Dit materiaal diende in het kader van de Zorgplicht verwijderd te worden. In totaal is tijdens de werkzaamheden […]

IMG_20150313_093100042

Project Stellendam

In Stellendam heeft GMI-Bodemmanagement begin maart een sanering uitgevoerd op het terrein van een voormalige autoshowroom met wasplaats en brandstofverkooppunt. De bestaande bebouwing moet plaats maken voor nieuwbouwwoningen. Tijdens bodemonderzoek is aan het licht gekomen dat er op twee plaatsen een verontreiniging zat, waarvan één grensoverschrijdend. De verontreiniging diende zo kort mogelijk tegen erfgrens aan […]

tank hijsen

Project Griend te Maastricht

Sanering bij voormalig brandstofpunt In februari heeft GMI-Bodemmanagement saneringswerkzaamheden verricht aan de Griend in Maastricht. Dit ten behoeve van de sloop van een voormalig brandstofverkooppunt. De gemeente Maastricht wil de locatie verder gaan ontwikkelen om een (grotere) boulevard te maken. In dit project hebben wij de opdracht gekregen om de benodigde saneringswerkzaamheden te verrichten zodat […]