kanjel2

Project Kanjelzone te Maastricht

In december 2014 heeft GMI Bodemmanagement  een bodemsanering uitgevoerd in het park grenzend aan de Hotel Management School Maastricht. De sanering bestond uit het ontgraven van de met slakken verontreinigde wandelpaden binnen het park. Binnen het park is veel begroeiing aanwezig, waaronder enkele monumentale bomen. Om de aanwezige begroeiing niet te beschadigen is de ontgraving […]

caland3

Project Calandkade te Den Haag

Door de herontwikkeling van het gebied Laakhavenkwartier in de gemeente Den Haag moeten enkele gebouwen plaatsmaken voor nieuwbouw. De gemeente Den Haag heeft RGS Groep in mei 2014 opdracht gegeven voor het slopen en saneren van een oud brandstoffenverkooppunt met bijbehorende kantoorruimte van Shell. GMI Bodemmanagement heeft de sanering van de grond en het grondwater […]

rijndijk2

Project Hoge Rijndijk te Leiden

Door geplande woningbouw aan de Rijn heeft en oud meubelbedrijf het veld moeten  ruimen. RGS Groep heeft eerst de asbest uit het meubelbedrijf, inclusief loodsen en bedrijfsruimten, verwijderd en vervolgens zijn de panden gesloopt. Nu kon de bodemsanering worden uitgevoerd. GMI Bodemmanagement heeft de sanering van de grond aangenomen van RGS Groep. De aanwezige bodem, […]

IMG_20141014_120152022

Project Herinrichting Benzeneraderpoel te Heerlen

  GMI Bodemmanagement heeft in september 2014 slib verwijderd uit een vijver gelegen in de wijk Benzenrade te Heerlen. Uit de vijver, met een oppervlak van circa 3.600 m²,  moest een pakket slib met een dikte van circa 1 meter worden verwijderd.   Het natte materiaal vervolgens over de weg vervoeren was geen optie. Daarom […]

015

Project Uitbaggeren vijver te Termaar

In oktober 2014 heeft GMI Bodemmanagement een vijver uitgebaggerd gelegen aan een doodlopende weg, net buiten het dorp Termaar (gemeente Eijsden-Margraten). De vijver wordt uitsluitend gevoed door afvloeiend regenwater, waardoor deze in de zomermaanden ver droog viel. Met stankoverlast tot gevolg. Om de overlast te verhelpen moet eerst het aanwezige water worden afgepompt en worden geloosd. […]