CPS Color

Project CPS Color Nusterweg 98 te Sittard

Door CPS Color BV te Sittard is aan Geonius Milieu B.V. te Schinnen opdracht verleend voor het opstellen van een plan van aanpak voor het op een milieuhygiĆ«nisch verantwoorde wijze ontgraven (saneren) van met vluchtige aromaten verontreinigde grond ter plaatse van een gedeelte van de locatie Nusterweg 98 te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen. Doel […]

Infiltratie

Project Infiltratievoorziening te Bocholtz

Nabij de parkeerplaats (rustplaats) Langveld aan de A76 is een buffer gelegen welke bij intensieve regenbuien het regenwater niet kan verwerken. Hierdoor komt de naast de buffer gelegen weg onder water te staan. Om te voorkomen dat de naastgelegen weg onder water komt te staan en derhalve niet meer bruikbaar is voor het verkeer wordt […]